top of page
Image-empty-state.png

Tomislav Krhen

univ.mag.med.dent.spec oralne kirurgije

Doktor Krhen rođen je 1985. godine, a diplomirao je na Zagrebačkom stomatološkom
fakultetu 2010. godine sa specijalističkim radom na temu “Indikacije i tehnike koštane
augmentacije u estetskoj zoni”, čime potvrđuje svoju stručnost u području implantologije, te je neupitno jedan od rijetkih stručnjaka na području implantologije na području Varaždinske i Međimurske županije. Područja interesa su mu koštana augmentacija, estetska mekotkivna kirurgija
peri-implantnih tkiva te liječenje peri-implantitisa.

bottom of page